පෙරදිගට ගමනක්

පෙරදිගට ගමනක් : 2. ඇයි එකක්? ඉල්ලන්නකො දෙකක්!

වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති මේ ලිපි පෙළේ පළමු ලිපියෙන් කියපු විදිහට ඉන්දියාව කියන්නේ අලුත් රටක්. මේ රට හදන්න පදනම දැම්මේ මීට අවුරුදු 157කට කලින් – ඒ කියන්නේ...

පෙරදිගට ගමනක් : 1. ඉන්දියාව! ඒ මොකක් ද?

වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති මේ ලිපි පෙළ නම් කරලා තියෙන්නේ 'පෙරදිගට ගමනක්' කියලා. හැබැයි මේ කියන්නේ මගේ පුද්ගලික අත්දැකීම් ගැන විතරක් නම් නෙවෙයි. මේ ගමනට මාව යොමුකරපු...

Latest news

වත්හිමි කතා පුවත ඔස්සේ ලක් ඉතිහාසය දෙස නැවත හැරී බැලීමක්

සමීර ප‍්‍රසංග වත්හිමි කතාව, කළුන්දෑ පුවත, වත්හිමි බණ්ඩාර කතාව යනුවෙන් කුරුණෑගල අවට ජනයා අතර ප‍්‍රචලිත ජනශ‍්‍රැතිගත කතා පුවතක් පිළිබඳ ව...

ජාතික ගීය, වෙල්ලාලයන් හා ඉතිහාසය

නලින් ද සිල්වා සුමන්තිරන් ජාතික ගීය කියන්නෙ නැත්නම් ඒකෙ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජාතික ගීය සම්පූර්ණයෙන් ම දන්න සිංහලයන්ගෙ ප්‍රතිශතය කීයද කියල...

මහාවංසය බොරු එළාර දෙමළ නොවෙයි 

නලින් ද සිල්වා විග්නේෂ්වරන් ඇත්තක් කියලා. ඔහු කියල මහාවංසය බොරු කියල. මහාවංසයෙ බොරුත් තියෙනව තමයි. ඒත් ඒකෙ වෙනත් කරුණු සමග...

Must read

වත්හිමි කතා පුවත ඔස්සේ ලක් ඉතිහාසය දෙස නැවත හැරී බැලීමක්

සමීර ප‍්‍රසංග වත්හිමි කතාව, කළුන්දෑ පුවත, වත්හිමි බණ්ඩාර කතාව යනුවෙන්...

ජාතික ගීය, වෙල්ලාලයන් හා ඉතිහාසය

නලින් ද සිල්වා සුමන්තිරන් ජාතික ගීය කියන්නෙ නැත්නම් ඒකෙ ප්‍රශ්නයක්...

You might also likeRELATED
Recommended to you

පෙරදිගට ගමනක් : 6. සිංහල අපේ ශාක්‍ය ලකුණු… 

වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති බුදුන් ගේ කුලය ගැන කිව්වාම කලබල වෙන දෙපාර්ශ්වයක්...

කුසුමාසනදේවි, ඉතිහාස ව්‍යාපෘති හා සෝමදේව

නලින් ද සිල්වා රාත්‍රී අටේ සිට සවස හයට තල්ලු කර...

පෙරදිගට ගමනක් : 1. ඉන්දියාව! ඒ මොකක් ද?

වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති මේ ලිපි පෙළ නම් කරලා තියෙන්නේ 'පෙරදිගට ගමනක්'...