• මුල් පිටුව
  • අප ගැන

Most recent articles by:

ප්‍රසාද් කුමාර

අනුරපුර, ජේතවනයේ බෞද්ධ ගරාදි වැට පුවරු ලිපියෙන් හෙළිවන පුරාණ දොරටු පැන් මණ්ඩපයක පරිපාලනය

එම්.ඒ. ප‍්‍රසාද් කුමාර අනුරාධපුර දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ කි‍්‍රස්තු වර්ෂ 276-303 අතර කාලය තුළ රාජ්‍ය විචාරන ලද මහසෙන් රජු විසින් මහාවිහාරයට විරුද්ධ වෙමින් එකී විහාර සීමාවට...

1972 සිට 2006 දක්වා ඉතිහාසය විෂයේ ගමන්මඟ හා එහි සමාජ බලපෑම

එම්.ඒ. ප‍්‍රසාද් කුමාර හැඳින්වීම ලංකාවේ පාසල්වල ඉතිහාසය විෂය ඉගැන්වීමේ අතීතය 19 වන සියවසේ මුල් භාගය තෙක් දිවයයි. එතැන් සිට ආරම්භ වූ ඉතිහාසය විෂය ඉගැන්වීමේ සම්ප‍්‍රදාය කාලීන...

Must read

වත්හිමි කතා පුවත ඔස්සේ ලක් ඉතිහාසය දෙස නැවත හැරී බැලීමක්

සමීර ප‍්‍රසංග වත්හිමි කතාව, කළුන්දෑ පුවත, වත්හිමි බණ්ඩාර කතාව යනුවෙන්...

ජාතික ගීය, වෙල්ලාලයන් හා ඉතිහාසය

නලින් ද සිල්වා සුමන්තිරන් ජාතික ගීය කියන්නෙ නැත්නම් ඒකෙ ප්‍රශ්නයක්...