සංස්කාරකගේ ‌‌තේරීම්

වැඩියෙන්ම කියවු ලිපි

අප ගැන

මිනිසා අකුරු ලිවීම ඇරඹූ දා සිට මේ දක්වා කතාව ඉතිහාසයි. සමාජයක් වශයෙන් අප ලද ජය, පරාජයන්, අත්විදි නොයෙකුත් දෑ මෙ ඉතිහාස කතාව තුළ සටහන් වී ඇත. ලෝකයේ ජාතීන් අතර නොබිඳි ඉතිහාස කථනයකට හිමිකම් කියන ජාතින් අතර ද අප පෙරටුව සිටි. දස වසරක අද්දෑකීම් සමඟ ශ්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යාව සමඟ සයිබර් අවකාශීය ගනුදෙනුවක නියැලි අපි පෙරටත් වඩා දැන් අද්දැකීමෙන් පොහොසත් ය. හැකියාවෙන් සන්නද්ධ ය. දැක්මෙන් සවිමත් ය.
.
අප අපේ ඉතිහාස දැනුම් සමාජගත වීමේ ඌනතාව එරෙහිව, කැප වූ කථිකාවක් ගොඩනැඟිම, දැනුම් ඌණතාවට ඌනපූරකයක් වීම history.lk පරමාර්ථයයි..
.
අප සමඟ එක්වන්න. ඉතිහාසයේ ඇවිඳින්න. ඉතිහාසය අත්විදින්න.

අප අමතන්න: info@history.lk

අප සමඟ එක්වන්න

© Copyright 2019 - history.lk ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය Sri Lanka History