• මුල් පිටුව
  • අප ගැන

ව්‍යවහාරික ඉතිහාසය

යාල්පාන වෛපවමාලයෙන් හෙළිවන යාපා පටුනේ සිංහල බෞද්ධ උරුමය

සුමේධ වීරවර්ධන යාල්පාන වෛපවමාලය යනු, යාපා පටුනේ ඉතිහාසය විධිමත් ලෙස සකසා ඉදිරිපත් කිරීමට ගත් පළමු ප‍්‍රයත්නය වේ. එහි කතුවරයා ම පවසන පරිදි වයිය නමැති කවියා...

Latest news

වත්හිමි කතා පුවත ඔස්සේ ලක් ඉතිහාසය දෙස නැවත හැරී බැලීමක්

සමීර ප‍්‍රසංග වත්හිමි කතාව, කළුන්දෑ පුවත, වත්හිමි බණ්ඩාර කතාව යනුවෙන් කුරුණෑගල අවට ජනයා අතර ප‍්‍රචලිත ජනශ‍්‍රැතිගත කතා පුවතක් පිළිබඳ ව...

ජාතික ගීය, වෙල්ලාලයන් හා ඉතිහාසය

නලින් ද සිල්වා සුමන්තිරන් ජාතික ගීය කියන්නෙ නැත්නම් ඒකෙ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජාතික ගීය සම්පූර්ණයෙන් ම දන්න සිංහලයන්ගෙ ප්‍රතිශතය කීයද කියල...

මහාවංසය බොරු එළාර දෙමළ නොවෙයි 

නලින් ද සිල්වා විග්නේෂ්වරන් ඇත්තක් කියලා. ඔහු කියල මහාවංසය බොරු කියල. මහාවංසයෙ බොරුත් තියෙනව තමයි. ඒත් ඒකෙ වෙනත් කරුණු සමග...

Must read

වත්හිමි කතා පුවත ඔස්සේ ලක් ඉතිහාසය දෙස නැවත හැරී බැලීමක්

සමීර ප‍්‍රසංග වත්හිමි කතාව, කළුන්දෑ පුවත, වත්හිමි බණ්ඩාර කතාව යනුවෙන්...

ජාතික ගීය, වෙල්ලාලයන් හා ඉතිහාසය

නලින් ද සිල්වා සුමන්තිරන් ජාතික ගීය කියන්නෙ නැත්නම් ඒකෙ ප්‍රශ්නයක්...

You might also likeRELATED
Recommended to you

යාල්පාන වෛපවමාලයෙන් හෙළිවන යාපා පටුනේ සිංහල බෞද්ධ උරුමය

සුමේධ වීරවර්ධන යාල්පාන වෛපවමාලය යනු, යාපා පටුනේ ඉතිහාසය විධිමත් ලෙස...

විද්‍යාව, ඉතිහාසය හා මුස්ලිම් ජනයා

නලීන් ද සිල්වා ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් බටහිර විද්‍යා හා අනෙක් විෂය...